Telif Hakkı © 2011 Tüm hakları saklıdır.
Site Haritası
Sağlık Emniyet Çevre
  e-katalog     Pdf İndir
Çevre ve doğal kaynakların kullanımı konularındaki sorumluluk bilincimiz, kurumsal sosyal sorumluluklarımızın, istikrarlı ve uzun vadeli gelişimimizin temel taşlarını oluşturmaktadır. Firmamızın bu alanlara ilişkin ana prensipleri, Petma Sağlık Emniyet ve Çevre Politikaları ile belirlenmiştir.

Petma, çevre kanunlarına uyum noktasında çok bilinçli bir tutum içindedir ve bu uygulamaların hayata geçirilebilmesi için etkin idari yöntemler uygulanmaktadır.

Çalışanlarımız, çevre konusundaki hassasiyetimizin farkında olup, buna uygun tutum sergilemektedirler.

Çalışanlarımız için sağlık, emniyet ve çevresel riskleri asgari seviyede tutmak için her türlü önlem alınmaktadır.

Çalışmalarımızı, içinde bulunduğumuz çevrenin, sebep olabileceğimiz gürültü, toz, duman ve trafikten etkilenmemesini temin edecek şekilde sürdürmekteyiz.

Tesislerimizde, enerji ve su tüketimini en aza indirgemeyi hedeflemekteyiz.

Ocağımızın bulunduğu bölgenin ekonomik, sosyal ve çevresel yaşantısına ne şekilde katkıda bulunabileceğimiz konusunda yerel ve ulusal topluluklarla işbirliği yapmaktayız.

Petma olarak çalışanlarımızın ve ziyaretçilerimizin sağlık ve güvenliğini daima ön planda tutmaktayız.

Çalışma sahalarımızın, bu konuda eğitilmiş personel açısından güvenli olmasını; eğitilmemiş personel ve ziyaretçilerimizin de ilgili personel tarafından, en yüksek güvenlik seviyesinde korunması gerektiğine inanmaktayız.